MiniQ kávovar na mletú kávu
MiniQ kávovar na mletú kávu
92,37 EUR

Naozaj čerstvé

MiniQ kávovar na mletú kávu

Skladom
92,37 EUR
ks Cena: 92,37 EUR/ks
Bonusové body: 0,56 EUR
MiniQ kávovar na mletú kávu
MiniQ kávovar na mletú kávu
MiniQ kávovar na mletú kávu
MiniQ kávovar na mletú kávu
MiniQ kávovar na mletú kávu
MiniQ kávovar na mletú kávu
MiniQ kávovar na mletú kávu
MiniQ kávovar na mletú kávu
MiniQ kávovar na mletú kávu
Podrobnosti

Pre čerstvú mletú kávu doma alebo na cestách. Vyžaduje napájanie. Toto je prístroj pre teba. Iba na mletú kávu.

Jeho použitie v 3 krokoch.

1./ Vlož mletú kávu do zásuvky.
2./ Naplň nádržku.
3./ Stlač tlačidlo a priprav si svoju obvyklú kávu.

Ak nemáš rád kapsulovú kávu, pretože je drahá, alebo si nemôžeš zaobstarať svoju kávu v kapsuliach. Alebo naopak, môžeš, ale jej chuť nie je taká, ako by si čakal. Tak toto je prístroj pre teba. Pozri sa na jeho cenu?


*/ Na tento model poskytujeme jednoročnú záruku. V balení produktu nenájdeš záručný list. Na uplatnenie záruky slúži faktúra alebo blok, ktorý si dostal pri nákupe. Záruku nie je možné uplatniť. POZOR. NIE JE URČENÝ DO UMÝVAČKY RIADU.
Záruka:
Na tento produkt sa vzťahuje záruka COFFEE66. Na každú výrobnú chybu, či už materiálovú alebo chybu spracovania, počas záručnej doby 1 rok od dátumu zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na všetky náklady, ktoré vzniknú pri oprave výrobku s preukázateľnou chybou tak, aby zodpovedal pôvodným technickým špecifikáciám, vrátane opravy alebo výmeny chybného dielu a akejkoľvek potrebnej práce. Coffee66 môže podľa vlastného uváženia poskytnúť rovnocennú alebo lepšiu náhradu namiesto opravy chybného výrobku. Podľa tejto záruky je jedinou povinnosťou spoločnosti Coffee66 a vaším výhradným odškodnením výlučne takáto oprava alebo výmena. Len na použitie v domácnosti. Ak výrobok nebol použitý na domáce a/alebo súkromné účely, platí iba obchodná záruka Coffee66 po dobu jedného roka. Podmienky a výnimky: Záruka Coffee66 je platná len počas záručnej doby. Spoločnosť Coffee66 nie je povinná opraviť výrobok, ku ktorému nie je priložený doklad/faktúra potvrdzujúca nákup. V prípade poruchy je možné výrobok vrátiť kuriérskou službou na adresu Esztergom 2500 Szép köz 1. Náklady na vrátenie znáša kupujúci. Výrobok zašlite adekvátne zabalený ako doporučenú zásielku (alebo ako odpovedajúcu poštovú zásielku alebo zásielku kuriérskej služby.) na uvedenú adresu. Neposkytujeme žiadnu záruku na poškodenie spôsobené balením. Adresy autorizovaných servisných stredísk v jednotlivých krajinách nájdete na webovej stránke KRUPS (www.krups.com) alebo zavolajte na príslušné telefónne číslo uvedené v zozname krajín, aby ste získali správnu poštovú adresu. COFFEE66 nie je povinná opraviť alebo vymeniť výrobok, ktorý nebol dodaný s platným dokladom potvrdzujúcim nákup.
áruka sa nevzťahuje na škody vyplývajúce z nesprávneho použitia, nedbanlivosti, nedodržania pokynov Coffee66, použitia iného napájania alebo napätia, ako je uvedené na produkte, alebo neoprávnenej úpravy alebo opravy produktu. Nevzťahuje sa ani na bežné
opotrebovanie, údržbu a výmenu spotrebného materiálu a nasledovné:
- použitie nesprávneho typu vody alebo príslušenstva
- tvorba vodného kameňa (výrobok je potrebné odvápňovať podľa návodu na použitie)
- mechanické poškodenie, preťaženie
- nehody vrátane požiaru, povodne, blesku atď.
- poškodenie skla alebo porcelánu vo výrobku,
- poškodenie bleskom alebo prepätím
- vniknutie vody, prachu alebo hmyzu do výrobku (s výnimkou zariadení špeciálne navrhnutých na hmyz)
- poškodenie spôsobené nesprávnym napätím alebo frekvenciou alebo
zlé výsledky
- komerčné alebo priemyselné využitie ako súčasť činnosti spoločnosti
- výmena spotrebného materiálu
Táto záruka sa nevzťahuje na upravený výrobok a na škody spôsobené nesprávnym používaním a údržbou, chybným zabalením vlastníkom alebo nesprávnym zaobchádzaním zo strany akejkoľvek prepravnej spoločnosti. Ak ste výrobok nezakúpili u spoločnosti Coffee Sixty-six Kft alebo od jej predajcu, na výrobok nemôžeme poskytnúť záruku. Nie sme povinní prevziať takýto produkt na opravu a poskytnúť predĺženú záruku, v prípade opravy spotrebného tovaru sa záručná doba predlžuje odo dňa dodania produktu na opravu o dobu, počas ktorej spotrebiteľ nemohol z dôvodu vady/pre vadu používať spotrebný tovar na svoje určenie. Môžete sa obrátiť aj priamo na predajcu, ktorý vypracuje správu o oznámení sťažnosti týkajúcej sa kvality. Údaje o distribútorovi na doklade o platbe; Popis výrobku a meno a adresa výrobcu sú súčasťou balenia produktu a tohto dokumentu. Údaje o predajcovi/distribútorovi nájdete na platobnom doklade; popis produktu, ako aj meno a adresa výrobcu sú súčasťou balenia produktu a tohto dokumentu. V prípade možnej poruchy môžete v nasledovnom poradí žiadať o: opravu, výmenu, zľavu alebo opravu chyby na náklady povinného subjektu alebo odstúpenie od zmluvy. Distribútor je povinný vymeniť výrobok do ôsmich dní v prípade poruchy, ktorú nie je možné opraviť alebo opraviť viac ako trikrát počas záručnej doby, alebo v prípade výrobkov neopravených do tridsiatich dní, v opačnom prípade je povinný vrátiť kúpnu cenu uvedenú na doklade o zaplatení spotrebiteľského tovaru predloženého spotrebiteľom – na faktúre alebo účtenke vystavenej podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Ak v priebehu troch pracovných dní od zakúpenia tovaru narazíte na chybu, ktorá vám bráni v jeho bežnom používaní, odporúčame kontaktovať predajcu, ktorý je povinný výrobok vymeniť. Príčinou straty záruky môže byť poškodenie produktu spôsobené ohňom, polámaním, poprasknutím alebo iným viditeľným fyzickým poškodením spôsobeným nesprávnym používaním produktu. To zahŕňa používanie pri výkone presahujúcom predvolené výrobné nastavenia výrobku (známe aj ako pretaktovanie), mechanické a/alebo elektrické zaťaženie presahujúce parametre stanovené výrobcom produktu alebo poruchu spôsobenú nesprávnym skladovaním alebo prírodnou katastrofou. (napríklad bleskom, príliš veľkým prúdom, výkyvmi napätia). Ak opravu a/alebo inštaláciu produktu vykonáva osoba, ktorá na to nie je oprávnená, nemá príslušnú odbornú prípravu alebo to robí kupujúci počas prevádzky alebo prepravy, môže dôjsť k poruche spôsobenej vonkajšími vplyvmi.

Rýchle informácie na objednanie

NAJDÔLEŽITEJŠIE VECI, KTORÉ TREBA VEDIEŤ

Naše výrobky neobsahujú BPA
Naše výrobky neobsahujú BPA
Pochádzajú z etického obchodu
Pochádzajú z etického obchodu
Certifikovaných kávových zŕn
Certifikovaných kávových zŕn
Počas pestovania chránime dažďový prales
Počas pestovania chránime dažďový prales
Naše kávy majú certifikát UTZ
Naše kávy majú certifikát UTZ
Pochádzajú z ekologicky kontrolovaných fariem
Pochádzajú z ekologicky kontrolovaných fariem
Údajov
Druhy
hliník
Szín
Fekete
Vyrobca
Coffee66
Hmotnosť
3 kg/ks
Doplnkové výrobky
Hodnotenia
Neexistuje žiadny názor