Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Všeobecné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") stanovujú práva a povinnosti spoločnosti Coffee Sixty -six Ltd (ďalej len "poskytovateľ služieb") a osoby, ktorá využíva služby elektronického obchodu poskytované prostredníctvom webovej stránky www.coffee66.sk (ďalej len "webová stránka") (ďalej len "používateľ"). Na účely týchto VOP sa používateľom rozumie osoba, ktorá sa zaregistruje na webovej stránke poskytovateľa služieb a využíva služby webovej stránky alebo má v úmysle uskutočniť nákup (poskytovateľ služieb a používateľ sa ďalej spoločne označujú ako zmluvné strany). VOP sa vzťahujú na všetky právne úkony a služby, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom webovej stránky www.coffee66.sk.
Tieto VOP sa vzťahujú na všetky služby elektronického obchodu poskytované v Maďarsku prostredníctvom elektronického obchodu umiestneného na webovej stránke www.coffee66.sk (ďalej len "webový obchod").
Nákupy uskutočnené prostredníctvom webového obchodu sa riadia zákonom CVIII z roku 2001 o niektorých aspektoch služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti (zákon o informačnej spoločnosti) a nariadením vlády 45/2014 (26.II.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi (ďalej len "nariadenie").
Názov spoločnosti poskytovateľa služieb: Coffee Sixty-six Kft.
Sídlo poskytovateľa služieb: H Budapest 2500 Esztergom Szép köz 1.
Adószám:26250896-2-11
Registrujúci obchodný súd: Metropolitný súd v Budapešti.
Cégjegyzékszáma:01-09-320177
Telefón:+36-70-9423578. v maďarskom jazyku
Zákaznícky servis:+36-70-9423578 v maďarčine
Prijatie VOP
Používateľ výslovne vyhlasuje, že sa oboznámil s VOP a že ich prijíma, a to výslovným vyhlásením urobeným počas registrácie alebo počas Objednávky. Ak boli VOP od posledného prihlásenia zmenené, bude Používateľ o zmenách informovaný Poskytovateľom služieb pri prihlásení na Stránku.
Podmienky registrácie
 Naši návštevníci navštevujú, prezerajú, používajú a prehliadajú naše Webové stránky na vlastné riziko.
Používateľ na svoju plnú zodpovednosť vyhlasuje, že údaje poskytnuté počas registrácie a sprístupnené Poskytovateľovi služieb sú pravdivé a správne. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo po prijatí registrácie údaje vymazať, ak je pravdivosť registračných údajov pochybná alebo nejasná, a teda považovať svoj záväzok služby voči Používateľovi za neplatný, alebo požiadať Používateľa o poskytnutie dodatočných údajov na overenie registrácie, prípadne kontaktovať Používateľa.
 
 
Registrácia
Registrácia sa vykonáva vyplnením registračného formulára na hlavnej stránke, ktorý sa skladá z dvoch častí. Po predbežnom vyžiadaní údajov (vyžaduje sa používateľské meno podľa vlastného výberu, skutočná e-mailová adresa a heslo podľa vlastného výberu) sa e-mailom zašle formulár s podrobnejšími osobnými údajmi, ktorý môžete vyplniť pred odoslaním objednávky. Výslovným vyhlásením počas registrácie na webovej lokalite používateľ vyhlasuje, že si prečítal a súhlasí s podmienkami VOP a zásadami ochrany osobných údajov uverejnenými na webovej lokalite a súhlasí so spracovaním údajov, ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov. Používateľ berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a že svoj súhlas udelil dobrovoľne a na dobu neurčitú a že ho môže kedykoľvek písomne odvolať.
Poskytovateľ služby nezodpovedá za oneskorené doručenie alebo akékoľvek iné problémy alebo chyby spôsobené nesprávnymi a/alebo nepresnými údajmi používateľa. Poskytovateľ služby nezodpovedá za žiadne škody spôsobené tým, že používateľ zabudol svoje heslo alebo že sa heslo používateľa stalo prístupným neoprávneným osobám z akéhokoľvek dôvodu, ktorý poskytovateľ služby nemôže ovplyvniť. Po prihlásení je možné zmeniť predtým zaznamenané údaje kliknutím na odkaz Osobné nastavenia a prístupom k položke menu Zmena osobných údajov, čo môže ovplyvniť aj údaje aktívnych objednávok. Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za prípadné škody alebo chyby vyplývajúce zo zmeny registrovaných údajov zákazníkom. S osobnými údajmi a informáciami zaslanými na naše webové stránky prostredníctvom internetu zaobchádzame a chránime ich spôsobom uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov. Spoločnosť Coffee66 odporúča, aby ste si pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov pozorne prečítali Zásady ochrany osobných údajov.
Ak sa spoločnosť Coffee66 rozhodne zmeniť podmienky, uvedie to zverejnením novej verzie na webových stránkach. Preto odporúčame, aby ste tento dokument pravidelne kontrolovali a oboznámili sa s prípadnými zmenami.
Dôležité pri nákupe:
Pri nákupe v našom internetovom obchode uveďte, či ste fyzická alebo právnická osoba.
Ako právnická osoba uveďte svoje platné daňové číslo EÚ. Ak je daňové číslo skutočné: výrobky vám zašleme bez dane. V tomto prípade vám bude účtovaná DPH vo vašej krajine.
Ako súkromná osoba budete musieť zaplatiť 20 % DPH. Tá vám bude fakturovaná.
Výber výrobku, nákup

Máte možnosť vybrať si a objednať výrobky z obchodu. Zákazník si môže kliknutím na vybraný výrobok zobraziť podrobný opis výrobku. Ak si chcete výrobok zakúpiť, môžete ho pridať do virtuálneho nákupného košíka kliknutím na tlačidlo "Pridať do košíka". a Po pridaní výrobkov do košíka budete automaticky presmerovaní na stránku nákupného košíka. Na tejto stránke si budete môcť prezrieť výrobky, ktoré chcete kúpiť, zmeniť množstvo, ktoré chcete kúpiť, a odstrániť výrobky z nákupného košíka.
Po pridaní výrobkov, ktoré chcete kúpiť, do nákupného košíka vyplňte údaje týkajúce sa doručenia a platby.
Zadajte svoje telefónne číslo v medzinárodnom formáte. Potom si pozorne prečítajte všeobecné obchodné podmienky a zaškrtnite políčko vedľa "Prečítal som si a súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami" (bez tohto zaškrtnutia nebudete môcť uskutočniť objednávku).

Odoslať objednávku
Ak ste spokojní s množstvom výrobkov v košíku, skontrolovali ste ich celkovú sumu a rozhodli ste sa, že si ich chcete kúpiť, jednoducho kliknite na tlačidlo "Pokladňa". Potom budete mať možnosť vybrať si, či sa chcete zaregistrovať ako existujúci zákazník, zaregistrovať sa ako nový zákazník alebo nakúpiť bez registrácie.
Ak ste už v našom obchode nakupovali, zadajte e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste použili pri predchádzajúcej registrácii. Ak sa chcete zaregistrovať ako nový zákazník, zadajte svoje nákupné údaje, ktoré sa uložia do systému a pri ďalšom nákupe sa budete musieť iba prihlásiť. Pri nákupe bez registrácie zadajte svoju fakturačnú a dodávaciu adresu.
V ďalšom kroku si vyberte spôsob doručenia, ktorý vám vyhovuje (osobné doručenie alebo kuriérska služba, prípadne Foxpost alebo GLS), a spôsob platby (dobierka, bankový prevod, Barion, ). Ak súhlasíte s obsahom objednávky, kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku" ju odošlete.
Ceny
Naše ceny sú cenníkové ceny platné v čase objednávky, ktoré nájdete pri produktoch v internetovom obchode. Ceny sú brutto ceny, sú vrátane DPH, avšak tieto ceny nezahŕňajú náklady na doručenie. Náklady na dopravu sú zahrnuté v procese objednávky pred jej dokončením a tiež v podmienkach nákupu. V prípade chyby alebo opomenutia v produktoch alebo cenách v internetovom obchode si vyhradzujeme právo na opravu. V takomto prípade budeme zákazníka informovať o nových údajoch bezprostredne po zistení chyby alebo jej oprave. Kupujúci potom môže objednávku ešte raz potvrdiť alebo môže ktorákoľvek zo strán odstúpiť od zmluvy.
     Akcie, propagačné obdobia, kupóny a iné zľavy súvisiace s cenami
Niektoré položky môžu byť z akcie vylúčené. Po skončení platnosti pravidelnej propagačnej akcie nemôžeme pravidelnú zľavu žiadnym spôsobom poskytnúť. V prípade vrátenia sa suma zľavy nevracia a nie je možné ju opätovne použiť. Okrem pravidelnej zľavy sa podľa dátumu skončenia platnosti pravidelnej akcie poskytne zľavový kupón alebo vernostné body. Pri použití kupónu NIE JE možné použiť vernostné body. Ak zadáte kód kupónu, náš systém neumožní použitie vernostných bodov. Vernostné body vám však samozrejme pripíšeme na váš nákup a môžete ich uplatniť nabudúce.
Darčekové výrobky sa nezasielajú automaticky. Vyberte si akciu, zľavu alebo darčekový produkt, ktorý vám vyhovuje, a ak je darčekový produkt k dispozícii alebo akcia povolená, systém vám započíta produkt zadarmo alebo odpočíta zľavu.
Kupóny sú neprenosné a použijú sa automaticky, ak je kód kupónu zadaný pred odoslaním objednávky. V prípade vrátenia celého tovaru sa hodnota kupónu nevracia alebo kupón stráca platnosť. V prípade výmeny alebo použitia na ďalší nákup nie je použitie povolené. Preto čiastočná alebo úplná výmena alebo vrátenie kupónu alebo zľavy nie je povolené.
Nemôžeme poskytnúť úplný popis akcie na reklame a zobrazení produktov inzerovaných akcií alebo na zverejnenom kupóne. Popis má len informatívny charakter. Pozrite si, prosím, príslušnú časť VOP. Ak sa akcia líši, budeme vás o tom informovať.
Kde si môžem overiť kód kupónu, aby som mohol využiť ďalšie zľavy
- Pri nákupe vám dávame možnosť prezrieť si obsah vášho balíka a rozhodnúť sa, ktoré zľavy, kupóny alebo darčekové predmety chcete využiť. Kód kupónu sa neaktivuje automaticky. Musíte ich v každom prípade zadať a kliknúť na tlačidlo potvrdiť. Keďže máme súčasne aktívnych niekoľko kódov, uľahčujeme každému rozhodovanie, ktorú zľavu využiť.
- Na jeden nákup môžete použiť jednu zľavu a jeden propagačný kód. Zľava na doručenie nad hraničnú hodnotu platí vo väčšine prípadov súbežne, o výnimkách vás bude informovať propagačný kód.
- Propagačné kódy, zlomové body, nie je možné použiť na výrobky, ktoré sú už v predaji.
- V mnohých prípadoch sú propagačné akcie podmienené minimálnym nákupom. Informujte sa.
- Percentuálne zľavy a propagačné kupóny zahŕňajú len minimálnu sumu nákupu.
- Platnosť kódu kupónu Stratený košík, koleso šťastia, recenzia je 5 dní. Ak kupón nepoužijete, bohužiaľ prepadne. Zákazník môže kupón použiť len raz, bez ohľadu na to, či kupón dostal alebo nie.
- V prípade inzerovanej ponuky balíka si v mnohých prípadoch vyberáte typ darčekového produktu. My nevieme, ktorý tovar si vyberiete. Preto si MUSÍTE VYBRAŤ požadovaný výrobok a potom pokračovať ďalej. Darčekový výrobok sa vám v nákupnom košíku zobrazí zadarmo.
Spracovanie objednávok
Objednávky budú spracované do 24 hodín v pracovných dňoch.

Možnosť opravy chýb pri zadávaní údajov
Pred stlačením tlačidla "Objednať" máte možnosť opraviť chyby pri zadávaní údajov.
Používanie zľavových kupónov a iných propagačných akcií
Darčekový poukaz, ktorý ste dostali, je platný 5 dní od dátumu odoslania.
Na jednu registračnú e-mailovú adresu môžete použiť jeden kupón.
Jeden hodnotiaci kupón je platný len pre jednu objednávku. Kupón môžete použiť len pri nákupe celého produktu, pokiaľ neobsahuje darčekový produkt.
Naše zásady vo všetkých prípadoch: jeden kupón platí 30 dní a jeden kupón platí na jednu akciu, jednu objednávku.
Ostatné inzerované propagačné akcie, darčekové produkty, sú k dispozícii za podmienok a počas obdobia, ktoré sú v nich inzerované.
Akcie SMS Blesk
Ak nie je uvedené inak, akcie SMS Blesk sú platné do polnoci nasledujúceho dňa. Vzhľadom na krátke trvanie SMS nie je vždy možné presne určiť trvanie akcie. Ak sa dĺžka SMS líši od tejto dĺžky, bude inzerovaná samostatne.
Potvrdenie
Všetky objednávky budú potvrdené e-mailom. To znamená, že po odoslaní objednávky dostanete automatický e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky. Ak chcete svoju objednávku upraviť, môžete tak urobiť v tomto stave telefonicky na našom zákazníckom servise. Úplné zrušenie objednávky je tiež možné, stačí nás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.
Ak si želáte telefonovať, zavolajte na zákaznícky servis alebo na niektoré z telefónnych čísel uvedených v e-maile.
Vaša objednávka sa kompletizuje a my vašu zásielku odošleme kuriérskej službe krátko po prijatí oznámenia o stave.
Po doručení vašej zásielky kuriérskej službe ju už nebudeme môcť upravovať. Ak si aj napriek tomu želáte zásielku vrátiť alebo ak sa nám zaplatená zásielka z akéhokoľvek dôvodu vráti, nebudeme môcť vrátiť náklady na doručenie. Ak balík nebol doručený vinou kuriérskej služby, obráťte sa na ňu so žiadosťou o kompenzáciu. Po tomto oznámení stavu vás bude kuriérska služba kontaktovať v deň doručenia. Skontrolujte, prosím, e-mail o stave kuriérskej služby a výzvu kuriéra.
Ak je zásielka prijatá, bude zaradená do stavu "objednávka uzavretá".
www.webshoppont.hu miesto vyzdvihnutia. Odberné miesto je otvorené od pondelka do piatka, v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod. Ak ste si objednali počas víkendu alebo sviatku, výrobky si môžete vyzdvihnúť nasledujúci pracovný deň. Každý večer počkajte na potvrdenie, že vaša zásielka je pripravená. Miestna platba kreditnou kartou je možná. V takom prípade vám zašleme oznámenie o stave vašej objednávky na vami zadanú e-mailovú adresu.
Platobné podmienky
V našom obchode môžete platiť online kreditnou kartou prostredníctvom služby BARION a platiť na dobierku PACKETA na dobierku, celková kúpna cena vrátane nákladov na doručenie musí byť zaplatená v hotovosti alebo kreditnou kartou doručovateľovi pri prevzatí zásielky. Pri objednávke upozorňujeme, že niektoré odberné miesta akceptujú od zákazníka len platbu kreditnou kartou. Internetový obchod COFFEE66 na to nemá žiadny vplyv.
Online platby kreditnou kartou sa vykonávajú prostredníctvom systému Barion. Údaje o kreditnej karte sa neposkytujú obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska, číslo licencie H-EN-I-1064/2013.
Ak platba kreditnou kartou počas nákupu zlyhá, Obchod je oprávnený zmeniť spôsob platby. V takom prípade vám zašleme oznámenie o stave platby vašej objednávky. Kontaktujte nás, prosím. Je možné zmeniť stav platby.  Môže byť účtovaný manipulačný poplatok.
     
V prípade úspešnej objednávky a neúspešnej platby
V prípade neúspešnej platby kreditnou kartou prostredníctvom online platobného systému za úspešnú objednávku bude odoslanie objednávky a montáž balíkového bodu pozastavená.  O ďalšom postupe v tomto prípade budete informovaní. Ak platba nebude prijatá do 5 dní od dátumu objednávky, vaša objednávka bude zrušená.
V takomto prípade nebudú udelené bonusové body za nákup a prípadné akciové zľavy uplatnené v čase nákupu nebudú poskytnuté neskôr, mimo obdobia akcie. V prípade použitia kupónu, jedinečného alebo propagačného, použitého v zrušenej objednávke nie je možné použiť viac ako jedenkrát, bude zrušený.
Doručenie
Doručovanie zásielok sa uskutočňuje prostredníctvom kuriérskej služby, kuriérskej služby PACKETA. Čas doručenia výrobku bude vysvetlený internetovým obchodom počas procesu objednávky a bude uvedený v potvrdzujúcom e-maile. Čas doručenia si budete môcť dohodnúť telefonicky na telefónnom čísle uvedenom v potvrdzujúcom e-maile.
Výrobok bude odoslaný do 3 dní od dátumu objednávky.  Zakúpené výrobky nie je možné vyzdvihnúť v sídle spoločnosti ani v jej prevádzkach.
V prípade akejkoľvek pravidelnej akcie , na výrobok alebo individuálnej zľavy sa hranica zľavy za doručenie automaticky zvýši o výšku zľavy. Takže napríklad v prípade 20 % zľavy v rámci kampane nie sú náklady na doručenie zásielkového miesta GLS zadarmo pri hrubom nákupe 15 000 ft, ale nad 18 000 ft sa zvyšuje aj hranica doručenia zdarma GLS. Bez ohľadu na zakúpené produkty. Ak si vyberiete výrobok z inej skupiny výrobkov, ako je výrobok v akcii (VŠETKY výrobky sú z inej skupiny výrobkov), môžete písomne požiadať o započítanie nákladov na doručenie podľa pôvodnej hranice.  
Vo všetkých prípadoch budú náklady na doručenie fakturované na základe poplatkov a manipulačných poplatkov oznámených kuriérskou službou.
Náklady na doručenie balíka na balíkovom mieste alebo v automate Packeta za každý balík: hrubá výška 1,130 st.
Uvedené náklady nezahŕňajú náklady na dobierku (platba pri prevzatí balíka). Bude účtovaná automaticky. Náklady na doručenie sú platné od 18.04.2023 až do zrušenia.
Právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy
Upozorňujeme, že naše výrobky sa považujú za potraviny. Preto v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa nemôžeme odkúpiť výrobky, ktoré boli otvorené, spracované alebo čiastočne spracované a použité.
Ak ste si zakúpili kapsulu, ak bol otvorený obal, vrecko alebo škatuľa, výrobok sa považuje za čiastočne použitý, a preto ho nemôžeme vziať späť. Pred otvorením preto skontrolujte kompatibilitu s vaším kávovarom.
Ak ste si zakúpili kapsulu, prijímame iba vrátenie neotvorených výrobkov.
Ak ste si zakúpili propagačné balenie výrobku: Ak vrátite celé balenie, vrátime vám plnú hodnotu balenia. Ak vrátite len časť balíka, nie je splnená podmienka zakúpenia balíka. Preto bude individuálna cena skutočne zakúpeného a ponechaného výrobku fakturovaná dodatočne. Samozrejme, pôvodný balík a poštovné za spätné doručenie bude vždy účtované kupujúcemu.
Ak je spolu so zakúpeným výrobkom doručený darčekový balíček alebo darčekový výrobok: ak po vrátení balíčka nebude ponuka splnená, nebude, žiaľ, možné ponechať si ani darčekový výrobok. Alebo ak tak urobíte, bude vám zaň účtovaný poplatok.
Ak balík nie je vrátený celý a pôvodný balík bol odoslaný s bezplatným poštovným a hodnota balíka po vrátení je nižšia ako hodnota bezplatného poštovného, poštovné bude účtované dodatočne.
Ak zákazník zruší nákup po odoslaní objednávky, ale internetový obchod už odovzdal balík kuriérskej službe na doručenie, bude zákazníkovi účtovaný poplatok za kuriérsku službu.
 Vylúčenie/prekážka práva na odstúpenie od zmluvy:
Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť v prípade výrobku, ktorý nie je prefabrikovaný, ktorý bol vyrobený podľa pokynov alebo na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, alebo ktorý je zjavne prispôsobený spotrebiteľovi, výrobku, ktorý podlieha skaze alebo ktorý si zachováva svoju kvalitu počas krátkej doby, výrobku v uzavretom obale, ktorý nie je možné po otvorení po doručení vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov.
Odstúpenie od dodávky
Ak internetový obchod nesplní svoje zmluvné povinnosti, pretože nemá tovar uvedený v zmluve alebo nemôže poskytnúť objednanú službu, musí o tom zákazníka informovať. Internetový obchod neuzatvára zmluvy s neplnoletými osobami. Súhlasom s obchodnými podmienkami zákazník vyhlasuje, že je plnoletý.
Právo na odstúpenie od zmluvy
Podľa nariadenia vlády o zmluvách uzatváraných na diaľku môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia objednaného výrobku a vrátiť objednaný výrobok. V prípade absencie tejto informácie je spotrebiteľ oprávnený uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy do uplynutia dvanástich mesiacov. Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, nenesie zodpovednosť za žiadne iné náklady okrem nákladov na vrátenie výrobku, ale obchodník si môže uplatniť nárok na náhradu materiálnej škody spôsobenej nesprávnym používaním. V určitých prípadoch však spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy nemá.

Medzi takéto prípady patria
- V prípade výrobku, ktorého cena závisí od pohybov a výkyvov na peňažnom trhu, ktoré sú mimo kontroly podniku.
- Vyrobené osobitne na žiadosť spotrebiteľa podľa jeho individuálnych požiadaviek, v prípade potravín podliehajúcich rýchlej skaze.
Podnikateľ vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu výrobku bezodkladne po jeho vrátení, najneskôr však do 30 dní, v súlade s nariadením vlády.
Výňatok z nariadenia vlády č. 17/1999 (II. 5.) o zákone o zmluvách na diaľku:
Článok 4 (1) Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu.
(2) Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1
(a) v prípade zmluvy o predaji tovaru do uplynutia 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, najviac však 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru,
(3) V prípade písomného odstúpenia od zmluvy sa odstúpenie považuje za uplatnené v lehote, ak spotrebiteľ zašle alebo vráti vyhlásenie a tovar pred uplynutím lehoty.
(4) Podnikateľ je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú sumu bezodkladne, najneskôr do tridsiatich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
(5) Náklady vzniknuté v súvislosti s vrátením výrobku v dôsledku uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ. Spotrebiteľ nenesie zodpovednosť za žiadne iné náklady. Podnik však môže požadovať náhradu škody spôsobenej nesprávnym používaním výrobku.
Článok 5 Ak sa strany nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa článku 4:
(a) predaj výrobku alebo poskytnutie služby, ktorých cena alebo cena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
(b) predaj výrobku, ktorý je viazaný na osobu spotrebiteľa alebo ktorý bol vyrobený na základe pokynov alebo výslovnej žiadosti spotrebiteľa, alebo ktorý je svojou povahou nenávratný alebo podlieha skaze;

Postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy
Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môžete tak urobiť písomne na jednom z našich kontaktných údajov alebo telefonicky. Ak nám to oznámite písomne poštou, budeme brať do úvahy dátum odoslania, a ak nám to oznámite telefonicky, budeme brať do úvahy dátum vášho telefonátu. Ak uvediete údaje poštou, uistite sa, že ste ich poslali doporučene, aby ste mohli potvrdiť dátum odoslania. Objednaný výrobok vráťte na našu adresu poštou alebo kuriérskou službou. Je dôležité si uvedomiť, že náklady vzniknuté v súvislosti s vrátením výrobku znáša zákazník a naša spoločnosť nemôže prijímať zásielky zaslané poštou (na dobierku)!  Venujte, prosím, osobitnú pozornosť správnemu používaniu výrobku, pretože Zákazník je zodpovedný za prípadné škody vzniknuté nesprávnym používaním!
Spoločnosť Coffee sixty-six s.r.o. do 14 dní odo dňa vrátenia rozoberie vrátené výrobky a posúdi oprávnenosť vrátenia. V prípade potreby bude vráteného kupujúceho kontaktovať. Vrátenie peňazí sa uskutoční do 14 dní od vrátenia na uvedené číslo bankového účtu.  
Postup pri zrušení objednávky:
Výrobok, ktorý sa má vrátiť, vložte do škatule spolu s oznámením o zrušení objednávky. Uveďte sériové číslo objednávky, svoje meno a adresu a konkrétny dôvod zrušenia. Číslo bankového účtu, na ktorý vám vrátime peniaze, meno majiteľa účtu a vaše telefónne kontaktné údaje. Toto vyhlásenie vložte k výrobkom, ktoré chcete vrátiť. Zabezpečíte tak rýchle a presné vrátenie peňazí.
Adresa na vrátenie tovaru: 2500 Esztergom Szép köz 1.
Potvrdenie o vrátení si prosím uschovajte do dátumu vrátenia. V prípade, že výrobok nebude vrátený na nami uvedenú adresu, budete ju musieť potvrdiť a nechať zákaznícky servis kuriérskej služby, aby balík vyhľadal. Cenu výrobku nemôžeme vrátiť až do skutočného vrátenia.

Vrátenie výrobku
Výrobok sa vracia len v pôvodnom stave a balení, v plnom množstve a kvalite. Vrátené zásielky budú otvorené kamerou, aby sa potvrdilo poškodenie zásielky. Výrobok bude vrátený v pôvodnej krabici kuriéra alebo v podobnom malom balení. Ak sa výrobok vracia vo vlastnej vonkajšej krabici s nálepkami, výrobok môžeme prijať späť len vtedy, ak je krabica nepoškodená a nálepku možno úplne odstrániť. V opačnom prípade nie je možné výrobok ďalej predať a nemôžeme ho od vás odkúpiť späť. V takom prípade po telefonickom dohovore vrátime výrobok na náklady kupujúceho. Keďže je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby bol výrobok správne zabalený, nebudeme akceptovať žiadnu finančnú náhradu za poškodenie.
Adresa pre vrátenie tovaru: Coffee sixty-six Ltd.
Estegom 2500
Szép köz 1
Vrátiť ho môžete na adrese. Nie sme schopní ísť na žiadne miesto doručenia, miesto odovzdania alebo automat na skrinky, aby sme si zásielku vyzdvihli. Ak sa na zásielku vzťahujú akékoľvek poštové poplatky, NEMÔŽEME si zásielku vyzdvihnúť. V takom prípade bude balík vrátený odosielateľovi. Potvrďte, prosím, vyššie uvedené skutočnosti.
Výrobok v žiadnom prípade neposielajte na adresu v Budapešti. Nebudeme ho môcť prevziať a nemôžeme uhradiť náklady na presmerovanie pošty. Balík bude vrátený späť.
Informácie o zmluvných podmienkach
Jazykom zmluvy je maďarčina a uzatvorená zmluva sa považuje/nepovažuje za uzatvorenú v písomnej forme. Uzavretá zmluva bude/nebude archivovaná a bude/nebude následne prístupná.
Právo na odstúpenie od zmluvy/záruka vrátenia tovaru
Zákazník môže odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní bez udania dôvodu. Zákazník môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci vráti zákazníkovi zaplatenú sumu bezodkladne, najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.
Náklady spojené s vrátením tovaru v dôsledku uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy znáša zákazník. Okrem toho zákazník nenesie zodpovednosť za žiadne iné náklady. Predávajúci však môže požadovať náhradu škody spôsobenej nesprávnym používaním tovaru. Ak tovar vrátený na základe práva na odstúpenie od zmluvy nie je v stave, ktorý by umožňoval jeho ďalší predaj, zákazník je povinný uhradiť škodu, ak poškodenie, zničenie alebo iná nemožnosť vrátenia tovaru bola spôsobená úmyselným konaním alebo nedbalosťou zákazníka.
Ak sa pri otvorení tovaru v prítomnosti osoby, ktorá tovar doručila (poštár, kuriér), zistí, že tovar je poškodený a k poškodeniu došlo pred prevzatím tovaru, zabezpečíme jeho prevzatie späť a predaj bezodkladne zrušíme. Poškodenie akéhokoľvek druhu, chýbajúci obsah musí byť uvedený v zápise o skutočnostiach medzi príjemcom a odberateľom v čase doručenia zásielky! Za prípadný neskorší nedostatok obsahu alebo poškodenie nenesieme zodpovednosť!
Znenie nariadenia vlády č. 17/1999 o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť z webovej stránky Národného úradu na ochranu spotrebiteľa.
Ustanovenie o vlastníctve
Dodaný tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. V prípade nesprávnych, neakceptovaných objednávok bude výrobok prijatý do skladu na meno "nového" majiteľa a odplata bude novému majiteľovi vyplatená po novom, úspešnom predaji!
Zmena alebo zrušenie objednávky
V súlade s CVIII z roku 2001 po odoslaní objednávky softvér internetového obchodu predávajúceho okamžite informuje zákazníka o prijatí objednávky. Toto oznámenie nepredstavuje zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim! Kupujúcemu iba oznamuje, že jeho požiadavka na objednávku bola naším systémom zaregistrovaná a postúpená príslušnému pracovníkovi predávajúceho.

Ak kupujúci túto informáciu nedostane do 48 hodín, jeho záväzok podať ponuku zaniká.
Predávajúci poskytne kupujúcemu možnosť zrušiť svoju objednávku elektronicky až do jej vybavenia. Po začatí plnenia objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom a/alebo telefonicky o predpokladanom čase plnenia a o tom, že objednávka sa začala plniť, po čom môže kupujúci zrušiť svoju objednávku len osobne alebo prostredníctvom niektorého z kontaktných údajov v časti "Zákaznícky servis" alebo "Kontakt".

Následnú zmenu objednávky je možné vykonať len písomne e-mailom alebo faxom (faxové číslo, poštová adresa, telefón).
V prípade výmeny adaptéra výrobku
Ak objednaný výrobok nie je kompatibilný s vaším zariadením, stále platí 14-dňová záruka vrátenia peňazí. Výrobky, ktoré máte, môžete vrátiť na adresu uvedenú spoločnosťou Coffee66. Cena vrátených výrobkov vám bude po vrátení vrátená. Namiesto toho si budete musieť požadované výrobky znovu objednať v internetovom obchode a my vám ich zašleme ako novú objednávku obvyklým spôsobom. Poštovné a náklady na kuriéra budú účtované kupujúcemu. Upozorňujeme na túto skutočnosť.
Dôležité pre stroje vyžadujúce kompatibilitu. Ak sa v presnom typovom čísle stroja nachádza niekoľko číslic alebo písmen, kompatibilita nie je zaručená, ale je možné ju otestovať. V takom prípade stále platí 14-dňová záruka vrátenia tovaru. Výrobok nie je chybný, len nie je kompatibilný.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM: V PRÍPADE, ŽE JE VÝROBOK V PREVÁDZKE, JE MOŽNÉ, ŽE SA NAŇ VZŤAHUJE ZÁRUKA:
Telefonický zákaznícky servis v maďarskom jazyku. Sme k dispozícii aj e-mailom v slovenčine a angličtine. info@coffee66.hu